Sürekli Alan-Tartım Terazisi CONTI-SCALE X

için MDF, yonga levha ve OSB


Prospektüs:  PDF


Sürekli  temassız  Alan-Tartım Terazisi

Üretim sırasında alan-kilo ölçümleri yaparak ve bilinen panel boyutları dikkate alarak panel ağırlığını ve dağılımını belirler.CONTI-SCALE X, X-ışını teknolojisini kullanır. İki X-ışını tüpü panelinin yukarısındaki yatay bir çerçevede yer almaktadır. Düşük enerjili X-ışınları üretim genişliği boyunca odaklanır, ancak panelin tam genişliğini tarar.Sistemin her iki tarafındaki metal plakalar herhangi bir kimsenin radyasyon alanına ulaşmasını önler.

Sistemin etrafında / yanında kalan insan vücudu için hiçbir risk yoktur. X-ray enerjisi emilecektir. Emilen X-ışını enerjisini ölçmek için ,birden fazla dedektör (parça başına) panelin alt kısmında alt kiriş boyunca dizilmiştir. Bu alan ağırlığının  nasıl ölçüldüğünü anlatır.

 


Video Sunumu:
This video will be loaded from Google YouTube.
Their privacy policy applies.Genellikle yoğunluk değerlendirilmesi için panel ağırlığı ölçülemez.

Uzun yıllar boyunca bitmiş paneller mekanik terazi ile tartıldı.Çoğu kez ,ağırlık kalınlık değerleri eklenerek ortalama panel yoğunluğuna dönüştürülür. Tartı  tipik haliyle dört yük hücreleri üzerinde bulunan konveyor  banddan meydana gelmiştir.Bu yük hücreleri kuvvete bağlı olarak voltaj üreten bimetaller içerir. Bu kuvvet ,ağırlığı görüntülemek için dönüştürülür. Tartım sırasında ölçüm sonuçlarına dinamik etkisini önlemek için panelin sevki durdurulmalıdır. Bu her zaman mümkün değildir, örneğin paneli durdurmak için yeterli zaman yoksa. Bu durum panelin taşıma esnasında tartılmasını gerektirir. Bu, yaklaşık olarak mekanik terazi uzunluğunun maksimum panel uzunluğunun 1,5 katı olmasını gerektirir. Modern panel üretim hatlarında ise bu koşullar çeşitli sınırlamalara yol açar.Alan sınırlamaları yanısıra, kısa veya ince ve bu nedenle hafif panellerin  doğru  tartılması imkansızlaşır – basitçe bu mümkün değildir. Eğer karşılaştırma yapmak gerekirse  bu kaptanın ağırlığını öğrenmek için ,bir gemiyi kaptanla beraber ve kaptan olmadan tartmak ile aynıdır. Örnek: Mekanik ölçek ağırlığı 2.000kg [4.400 lbs] 'dir. Doğruluk, yaklaşık +/- 40kg [88 lbs] olacaktır. Ince panel sadece 40kg [88 lbs]  ağırlığında olabilir. Yani bu ,% 100'lük bir yanlışlık demektir (!). Bu sorun panel üretiminde  ağırlık analizi için başka yöntemler arama konusunda EWS için motivasyon sağladı. Son fikir, temassız tartım CONTI-SCALE X tartı geliştirmek oldu. CONTI-SCALE X Kullanıcıları - sadece kurulum için gerekli olan küçük alan  335 mm [13.2 "] ile değil, ince ve  hafif panellerin  de yüksek doğruluk ile ölçülmesi, panelin kesintisiz devamlı olarak tartılması ve beraberinde panelin enine ve  uzunlamasına alan ağırlık dağılımı ile ilgilendiğini gördük.
2 x-ray tüpü (üstte) ve 8 Dedektör ile CONTI-SCALE X (aşağıda)

Teknik Özellikler

CONTI-SCALE X MultiEnergy
Ölçüm aralığı Cözünürlügü
1 - 10 kg/m²
6 - 11 g/m²
10 - 23 kg/m²
14 - 27 g/m²
23 - 40 kg/m² 31 - 40 g/m²


Teknoloji: X-ray
X-ray voltaj: 35 kV
X-ray gücü: X-ray tüpü başına 2.5W
(soğutma gerekmez!)
X-ray tüpleri: Panel genişliğinde
(1 adet) ≤ 1220mm [≤ 4ft]
Panel genişliğinde
(2 adet) > 1220mm [> 4ft]
Dedektörler:
(kafa  sayısı)
ençok 16'ya kadar
Dedektör genişliği: 100mm [4”]
Gerekli alan: 335mm [13.2”] üretim hattı içersinde
Panel kalınlığı: Herhangi
Panel uzunluğu: Herhangi
Panel türü: paticle board, MDF,
OSB, HDF
Uzaktan bakım: "EWS Online Destek"

Alt destek kiriş üzerinde X-ray  detektörleri

Kurulum Konumu
 • Çapraz kesim testereden  sonra
 • Sürekli presten sonra
 • Çoklu açılır presten sonra

Görüntüleme
 • Panel Ağırlığı
 • Panel ağırlıkları Trendi
 • Parça başına  Alan-ağırlığı
 • Panel başına toplam alan ağırlığı
 • Toplam alanı ağırlıkları Trendi
 • Panel yoğunluğu
 • Toplam panel yoğunlukları Trendi
 • Kalınlık ölçüm sistemi ile kafa  başına Panel yoğunluğu

Önemli özellikleri ve Yararları
 • Temassız ölçüm
 • Çok az alan gerekli, 335mm = [13.2”]
  (pres uzantıları durumunda faydalı)
 • Özellikle ince ve hafif paneller için yüksek doğruluk
 • Panel boşluklarında  otomatik kalibrasyon
 • Minimum  toleranslar için Proses kontrol
 • Kalite güvencesi
 • Üretim Maliyetinde azalma
 • X-ray tüpleri için  uzun ömür

Opsiyon
 • Kontrol ve PLC için Arayüz

YouTube: CONTI-SCALE X